Mazowsze, Środkowa Polska: Pilica

Długość: 340,5 km
Spłynięty odcinek: Tomaszów Mazowiecki – ujście, 133,1 km (4-6 dni płynięcia)
Powierzchnia dorzecza: 9273 km2
Szybkość nurtu: 0,4-0,6 m/s (dość szybki)
Średni spadek: na odcinku mazowieckim ok. 45 cm/km

Trudność: ZWB ; rzeka łatwa o dość silnym prądzie
Uciążliwość: U1 ; brak przeszkód
Malowniczość: **-***, najładniejszy odcinek w okolicach Spały, Inowłodza i przed Białobrzegami

Pilica jest największym lewym dopływem Wisły. Swoje źródła ma na wys. 348 m n.p.m. pod wzgórzami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu miejscowości Pilica.  W Sulejowie na Pilicy utworzony został zalew (obecnie teren Sulejowskiego Parku Krajobrazowego), kończący się kilka kilometrów przed Tomaszowem Mazowieckim. W tych okolicach Pilica osiąga swą pradolinę, która skierowuje wody rzeki na wschód. Na lewym brzegu tworzy się stroma skarpa, miejscami przechodząca w piaszczyste urwiska.

Pilica jest chyba najbardziej popularnym szlakiem kajakowym Mazowsza. Sprzyja temu rozbudowana baza wypożyczalni kajaków. Rzeka jest łatwa, idealna do nauki pływania kajakiem. Brak jakichkolwiek przenosek na odcinku mazowieckim. Jednocześnie ma dość szybki nurt, dzięki któremu w ciągu godziny można się przemieścić nawet o 6-8 km. Woda czysta, płytka. Otoczenie bardzo malownicze, mało zurbanizowane (***). Mnóstwo miejsc na odpoczynek i na kąpiel. Jedynym utrudnieniem mogą być mielizny po wewnętrznych stronach zakrętów.

Polecane wypożyczalnie kajaków:

brak

Literatura:

Kajakiem w okolicach Warszawy II wydanie

Kajakiem w okolicach WarszawyMazowsze Południowe. Przewodnik kajakowy

Mazowsze południowe przewodnik kajakowyEncyklopedia rzek Polski: Pilica i jej dopływy

Pilica i jej dopływy
Pilica i jej dopływy
Pilica
Pilica

 

Leave a Reply