Mazowsze, Środkowa Polska: Drzewiczka

Długość całkowita: 91,5 km
Spłynięty odcinek: Drzewica – ujście, 35,3 km (2 dni płynięcia)
Powierzchnia dorzecza: 1085 km2
Średni spadek: 130 cm/km (na spławnym odcinku ok. 92 cm/km)
Prędkość nurtu: 0,3-0,5 m/s (średnio szybki)

Trudność: ZWC
Uciążliwość: U3
Walory krajobrazowe: od Drzewicy ***

Drzewiczka jest najdłuższym dopływem Pilicy (powszechnie uznawana za najdłuższą Czarna Maleniecka jest w rzeczywistości krótsza o 0,8 km). Wypływa w Garbie Gielniowskim na wysokości ponad 250 m
n.p.m.  W okolicy Opoczna Drzewiczka jest uregulowana i płynie przez łąki i pola. W Opocznie wpada do niej największy dopływ – Wąglanka. Drzewiczka charakteryzuje się dość naturalnym korytem (tylko niecała 1/3 długości rzeki jest uregulowana) oraz znacznym spadkiem.

Jest to jeden z najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych ok. 100 km od Warszawy. Stosunkowo rzadko spływany, mało wypożyczalni. Polecić można najciekawszy odcinek od Drzewicy do ujścia. Ogólnie trudności nieco mniejsze niż na Rawce, ale nurt szybszy. Trudniejszy odcinek rzeki zaczyna się w Odrzywole (więcej zwałek). Drzewiczka ma średnio szybki nurt, do Odrzywołu niesprawiający większych trudności (ZWB), potem kręty i szybki (ZWC). W kilku miejscach rzeka dzieli się na dwie odnogi – zwykle jest na nich wąsko, szybki nurt, mogą wystąpić zwałki.

Polecane wypożyczalnie kajaków:

brak

Literatura:

Kajakiem w okolicach Warszawy II wydanie

Kajakiem w okolicach WarszawyMazowsze Południowe. Przewodnik kajakowy

Mazowsze południowe przewodnik kajakowyEncyklopedia rzek Polski: Pilica i jej dopływy

Pilica i jej dopływy
Pilica i jej dopływy
Drzewiczka
Drzewiczka
Drzewiczka
Drzewiczka
Drzewiczka
Drzewiczka
Drzewiczka

Leave a Reply