Mazowsze: Pacynka

Długość całkowita: 22 km
Spłynięty odcinek: ujście Gzówki – ujście do Mlecznej, 11,8 km (4 h płynięcia)
Powierzchnia dorzecza: 162 km2
Średni spadek: 206 cm/km; na opisanym odcinku 118 cm/km (dość spory)

Trudność: ZWC
Uciążliwość: U2-U5 w zależności od odcinka (im bliżej ujścia tym łatwiej)
Walory krajobrazowe: od * do *** (im bliżej ujścia tym mniej malowniczo)

Pacynka jest najdłuższym (ok. 25 km) dopływem Mlecznej. Wypływa w okolicach Klecisk na południowy wschód od Radomia. Za Jedlnią Letnisko przejmuje swój największy dopływ Gzówkę, po czym mając już sporo wody, rozlewa się po łąkach. Przed ujściem do Mlecznej przejmuje wody z radomskiej oczyszczalni ścieków, dzięki czemu kilkukrotnie zwiększa swoją szerokość.

Jest to mało znany dotychczas szlak kajakowy. Atrakcyjny i miejscami bardzo malowniczy – przepływa obrzeżami Puszczy Kozienickiej. Wąskie koryto, liczne meandry, dzikie kładki, brak miejscowości nad rzeką – dzięki temu środkowy odcinek warto spłynąć. W dolnym odcinku rzeka jest znacznie większa i uregulowana, a przez to mniej ciekawa. Generalnie im bliżej ujścia, tym łatwiej i szybciej.

Polecane wypożyczalnie kajaków:

brak

Literatura:

Radomka, Mleczna, Pacynka, Zagożdżonka. Przewodnik kajakowy

Radomka przewodnik kajakowy

Pacynka
Pacynka
Pacynka
Pacynka
Pacynka

Leave a Reply