Mazowsze: Mleczna

Długość całkowita: 28,8 km
Spłynięty odcinek: Radom, rondo – ujście do Radomki, 11,7 km
Powierzchnia dorzecza: 353 km2
Średni spadek: 227 cm/km; na opisanym odcinku 162 cm/km (dość spory)

Trudność: ZWC
Uciążliwość: U2
Walory krajobrazowe: *

Mleczna jest najdłuższym dopływem dolnej Radomki, płynie przez prawie 30 km. Wypływa w okolicach Wacławowa i aż do Radomia nazywana bywa błędnie Kosówką. Przed miastem przejmuje wody Potoku Malczewskiego. Przepływa blisko głównego ronda w Radomiu (dwukrotnie przecina drogę nr 7). Za Radomiem wpada do niej Pacynka razem z wodą z oczyszczalni ścieków z Radomia, co powoduje zdwojenie ilości wody w rzece. Wpada do Radomki przez Białobrzegami. Mimo niewielkiej długości rzeka jest zasobna w wodę. Prawie w całości uregulowana, stąd walory krajobrazowe są umiarkowane.

W PRL i w latach 90. XX w. Mleczna uchodziła za bardzo brudną i nikt nie myślał, żeby po niej pływać kajakiem. Obecnie jest już „zdatna do pływania”, choć czystością wody ani krajobrazem nadrzecznym nie zachwyca. Jest to rzeka o dość  przyjemnym nurcie i licznych małych bystrzach. Przy czym część bystrzy powstaje na kamieniach, część na resztkach betonowej regulacji (?), a część na zwykłych śmieciach, których pod wodą jest dość sporo. Spławny jest odcinek od Radomia do ujścia.

Polecane wypożyczalnie kajaków:

brak

Literatura:

Radomka, Mleczna, Pacynka, Zagożdżonka. Przewodnik kajakowy

Radomka przewodnik kajakowy
Ujście Pacynki do Mlecznej
Mleczna

Leave a Reply