Mazowsze: Kraska Prawa

Długość całkowita: 29,5 km
Spłynięty odcinek: Wola Boglewska – ujście, 13,7 km (3-4 godziny płynięcia)
Powierzchnia dorzecza: 211 km2
Średni spadek: 183 cm/km, na opisanym odcinku tylko 62 cm/km
Prędkość nurtu: 0,1 m/s (bardzo wolny)

Trudność: ZWA
Uciążliwość: U2
Walory krajobrazowe: *, przed ujściem do Jeziorki **

Kraska wypływa w parku pałacowym w Małej Wsi, płynie przez Belsk Duży, Lewiczyn i Jasieniec. Pierwotnie była najdłuższym dopływem Jeziorki., a obecnie jest drugim po Czarnej dopływem Jeziorki pod względem długości oraz pierwszym pod względem powierzchni dorzecza.

W okresie wiosennych roztopów Kraska jest spławna od 16 km rzeki – od Woli Boglewskiej, gdzie prezentuje się jako średnio ciekawy skanalizowany ciek wodny. Wysokie niedawno wzmocnione brzegi utrudniają wodowanie, które najłatwiej przeprowadzić pod mostem. Po chwili niskie drewniane kładki, a po 500 m do Kraski dopływają wody Czarnej utworzonym jeszcze przed wojną kanałem.
Rzeka płynie niespiesznie pośród sadów jabłoniowych. Po przyjęciu kilku dopływów z pól rzeka rozszerza się. Za Falęcinem Kraska przyjmuje sporej wielkości kanał z prawej strony. Po lewej stronie rozpoczynają się pojedyncze zabudowania Częstoniewa z dojściami do rzeki. Przed mostem w Częstoniewie rzeka rozlewa się do prawie 7-8 metrów szerokości i często podtapia okoliczne łąki (malowniczo). Za mostem jest bardzo krótki odcinek rzeki przez las, na którym ostatnio znajdowały się dwie bobrowe tamy. Kilometr za laskiem dopływamy do mostu w Mięsach. Za mostem rzeka bywa (zwłaszcza późną wiosną!) zarośnięta trzcinami i

czasem ciężko się przebić. Trzciny towarzyszą aż do ujścia Molnicy. Kraska przepływa pod mostem na drodze 50 w Żyrowie. 600 m za mostem z lewej dopływa Molnica przynosząca sporo wody, wydatnie rozszerzającej koryto Kraski. Od tego momentu rzeka jest bardziej malownicza.
Od mostka na polnej drodze Kraska płynie w naturalnym korycie. Z czasem pojawiają się pojedyncze zwałki, ale zdarzają się też zwałki wymagające prawdziwej wspinaczki. W miarę płynięcia Kraska staje się szersza i szersza, by u ujścia zrównać się szerokością z Jeziorką. Zdarzały się sytuacje, że Kraska była w swym ujściu szersza od Jeziorki.

Polecane wypożyczalnie:

brak

 

Kilometraż oraz więcej informacji o rzece w naszym przewodniku kajakowym po Jeziorce

Jeziorka przewodnik kajakowy
Jeziorka przewodnik kajakowy

Kajakiem w okolicach Warszawy II wydanie

Kajakiem w okolicach Warszawy

Mazowsze Południowe. Przewodnik kajakowy

Mazowsze południowe przewodnik kajakowy

Encyklopedia rzek Polski: Jeziorka, Świder, Wilga, Okrzejka oraz ich dopływy

Jeziorka i dopływy
Jeziorka i dopływy

Zdjęcia (fot. Marek Mazur):

Kraska Prawa

Kraska Prawa
Kraska Prawa
Kraska Prawa
Kraska Prawa

Leave a Reply