Mazowsze: Jeziorka

Długość całkowita: 79 km
Odcinek przepłynięty: Cychry – ujście, 73,5 km (5-6 dni płynięcia)
Powierzchnia dorzecza: 989 km2
Średni spadek: 150 cm/km
Prędkość nurtu: 0,3 m/s (wolny)

Trudność: ZWB-ZWC
Uciążliwość: U2-U6 w zależności od odcinka:
odcinek górny do Lesznowoli: U5-U6
odcinek środkowy od Lesznowoli do Piaseczna U3-U4
odcinek dolny od Piaseczna do ujścia U2-U3
Walory krajobrazowe: ** z miejscami ***

Mazowiecka rzeka na południe od Warszawy, lewy dopływ Wisły. W większości nieuregulowana i dzika. Dawniej dolnym odcinkiem była Jeziorka, przez co rzeka miała ponad 90 km długości – czyli prawie tyle co niedaleki Świder. Po przebiciu koryta Jeziorka do Wisły jej dawny dolny odcinek został odcięty od wody. Jego nazwę przemianowano na Wilanówkę. Na początku XXI w. skierowano do niego wody Wilanów i Kanału Habdzińskiego, dawnego dopływu Jeziorki.

Górny odcinek Jeziorki jest niemal dziewiczy, prowadzi podmokłym lesie łęgowym. Ilość zwałek jest wręcz niesamowita! Trudno czasem znaleźć odcinek 50 m bez żadnego zwalonego drzewa. Utrzymanie tempa 1 km/h będzie sukcesem. Rzeka przepływa przez dwa rezerwaty z dużą ilością zwałek: Jeziora-Olszyny i Łęgacz nad Jeziorką.

W środkowym biegu lasy zmieniają się w szpaler drzew, za którym rozciągają się rozległe podmokłe łąki. Rzeka bardzo silnie meandruje, jest to najbardziej malowniczy odcinek (***). Przeszkód jest mniej, ale i tak dość sporo. Można osiągnąć tempo 2-3 km/h.

Niżej Jeziorka płynie w okolicach Piaseczna (**) i wpada do Wisły przekopem stworzonym w latach 50. XX w. (*). Na tym odcinku wypożyczane są kajaki. Na odcinku od Jazgarzewa koryto rzeki jest wyczyszczone z większych zwałek, pozostają jedynie spiętrzenia.

Polecane wypożyczalnie:

brak

Kilometraż oraz więcej informacji o rzece w naszym przewodniku kajakowym po Jeziorce

Jeziorka przewodnik kajakowy
Jeziorka przewodnik kajakowy

Kajakiem w okolicach Warszawy II wydanie

Kajakiem w okolicach Warszawy

Mazowsze Południowe. Przewodnik kajakowy

Mazowsze południowe przewodnik kajakowy

Encyklopedia rzek Polski: Jeziorka, Świder, Wilga, Okrzejka oraz ich dopływy

Jeziorka i dopływy
Jeziorka i dopływy
Jeziorka górny odcinek
Jeziorka górny odcinek
Jeziorka górny odcinek
Jeziorka górny odcinek

Leave a Reply